Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Васальна залежність — форма підлеглості нижчого соціального стану стосовно вищого, підкореної країни щодо країни-завойовниці.