Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Аннали – (лат. annales, від annus - рік) давньоримські, а також середньовічні літописи. У широкому значенні - запис найбільш значних подій по роках.