Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Автократія — система управління суспільством чи державою, за якої одній особі належить виключна й необмежена верховна влада.