Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття

Передмова

Розділ І. Давня історія України. Київська Русь

Лекція № 1. Виникнення людської цивілізації на українських, землях

Лекція № 2. Східні слов'яни

Лекція № 3-4. Київська Русь та її історичне значення (у двох частинах)

Частина I. Політична історія Київської Русі (ІX–XIІІ ст.)

Частина II. Соціально-економічний та етнічний розвиток Русі (ІX–XIII ст.)

Лекція № 5. Культура Київської Русі (ІX–XIII ст.)

Лекція № 6. Галицько-Волинське князівство

Розділ ІІ. Українські землі у складі Литви та Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

Лекція № 7. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення української держави (XIV–XV ст.)

Лекція № 8. Соціально-економічне та суспільно-політичне життя українського народу в кінці XV – першій пол. XVІІ ст.

Лекція № 9. Консолідація та національно-духовні процеси у формуванніукраїнської народностіу XV – першій пол. XVІІ ст..

Лекція № 10. Виникнення і роль козацтва в історії України (XV – перша половина XVІІ ст.)

Розділ ІІІ. Українська національна революція 1648–1676 рр. Створення козацької держави

Лекція № 11. Визвольна боротьба українського народу під проводом Б. Хмельницького (1648–1654)

Лекція № 12. Загострення соціально-політичних протиріч в Україні після смерті Б. Хмельницького. Громадянська війна (1654–1663 рр.)

Лекція № 13. Національно-визвольна боротьба в Україні в 1663–1676 рр. Криза та поразка революції

Розділ IV. Соціально-економічні, суспільно-політичні та культурні процеси і явища в Україні кінця XVІІ – XVІІІ ст

Лекція № 14. Боротьба українського народу проти російсь- ких утисків, польської, турецької та кримської агресій в кінці XVІІ ст

Лекція № 15. Наступ російського царизму на автономію України у першій чверті XVІІІ ст. Частина перша

Лекція № 16. Наступ російського царизму на автономію України у першій чверті XVІІІ ст. Частина друга

Лекція № 17. Намагання української старшини зберегти державний автономний устрій в Україні у середині XVІІІ ст.

Лекція № 18. Соціальна та національно-визвольна боротьба українського народу у XVІІІ ст.

Лекція № 19. Соціально-економічнізміни в Україніу XVІІІ ст.

Розділ V. Соціально-економічні, суспільно-політичні та культурні процеси в Україні у ХІХ ст.

Лекція № 20. Адміністративно-політичне та соціально- економічне становище України у першій половині ХІХ ст.

Лекція № 21. Національно-духовне пробудження України у першій половині ХІХ ст.

Лекція № 22-23. Кирило-Мефодіївське товариство та його історичне значення (у двох частинах)

Частина І. Критика самодержавно-кріпосницької системи. Формування національної ідеї

Частина ІІ. Кирило-мефодіївці про шляхи боротьби українського народу за своє соціальне та національне визволення

Лекція № 24. Реформи 60-70-х років та їх вплив на соціально-економічний розвиток України ІІ половини ХІХ ст.

Лекція № 25. Класова боротьба та суспільно-політичний рух в Україні в другій половині ХІХ ст.

Лекція № 26. Західноукраїнські землі у ХІХ ст.

Лекція № 27. Українська культура ХІХ ст.