«Слово о полку Ігоревім». Видатна пам'ятка давньоруської літератури кінця XII ст. За останніми дослідженнями філологів, створена близько 1188 р. З часу його відкриття наприкінці XVIII ст. й до наших днів «Слово» перебуває в центрі увага вітчизняних і зарубіжних літературознавців, лінгвістів, істориків. Досі на ньому лежить запинало таємниці. Знайдений у списку XVI чи XVII ст. О. Мусіним-Пушкіним і виданий ним з багатьма помилками 1800 р. оригінал пам'ятки загинув у пожежі Москви 1812 р. Не до кінця з'ясовані обставини відкриття, загадковість самого рукопису, незвичайність мови (не подібної до мови інших тогочасних давньоруських пам'яток), численні «темні» місця, що не мають задовільного пояснення,— все це зумовило скептичне ставлення деяких учених до «Слова». Не раз виникали сумніви щодо його автентичності й давності Дехто вбачав у ньому підробку XVIII і навіть XIX ст. Однак зусиллями численних фахівців (головна заслуга в цьому належить академікові Д. Лихачеву) доведено принципову схожість «Слова» з багатьма літературними пам'ятками XI—XII ст. Цей твір відбиває історичну дійсність Русі XII ст. у художньо-символізованій, узагальненій формі, тому не можна розраховувати, що в ньому з буквальною точністю відбито події та особи тієї доби.