Дуліби й авари. Одним з найдавніших союзів східнослов'янських племен був дулібський. У «Повісті временних літ» Нестор розповідає про зіткнення дулібів з аварами (називає їх обрами): «В ті часи існували й обри, що воювали проти царя Іраклія і мало його не захопили». Обри-авари знущалися з дулібів, але «Бог винищив їх, і померли всі, й не залишилося жодного обрина». Це, подібне до легенди, коротке повідомлення літопису викликало безліч палких суперечок серед учених. Багато дослідників вбачало в ньому фольклорну вигадку, однак при поглибленому вивченні слова Нестора виявилися істинними.

Візантійський «цар» (тобто імператор) Іраклій правив з 610 по 641 р. Отож виходить, що племінний союз дулібів існував уже в 1-й пол. VII ст., виникнувши, напевне, у попередньому VI ст.

Авари — кочовий народ тюркського походження. З'явившись у Причорномор'ї в сер. VI ст., вони уклали союзницьку угоду з Візантією. Імператор Юстиніан вирішив нацькувати їх на антів, що загрожували північним кордонам Візантії. Авари таки відтіснили антів на північ і самі стали нападати на імперію. Небезпека для Іраклія, згадана в Несторово-му літописі, виникла 626 p., коли авари в союзі з персами мало не здобули штурмом Константинополь. У їхньому війську були й насильно приведені слов'яни (скоріше за все — дуліби). Імперії пощастило відбити натиск аварів. Невдовзі потому заснований на насильстві над слов'янами Аварський каганат почав розпадатися. Остаточно розгромили його війська Карла Великого напр. VIII ст.

Вчені багато дискутували щодо походження та місця проживання згаданих Нестором дулібів. Оскільки центр Аварського каганату був у Паннонії, на правому березі Дунаю, то якийсь час вважалося, що в літописному повідомленні йдеться про паннонських або чеських дулібів. Але найімовірніше, в наведеному уривку з «Повісті временних літ» розповідається про східнослов'янських, волинських дулібів. По-перше, Нестор умістив їх у переліку східнослов'янських племен; по-друге, переказ про їхню боротьбу з аварами зберігся лише в давньоруському фольклорі. Цей переказ має суто місцеве походження. Дулібське об'єднання племен було зародком державності, одним з її вогнищ, що в майбутньому, в IX — X ст., стало фундаментом Давньоруської держави — Київської Русі.