Любецький з'їзд князів 1097 р. Учасниками цього князівського з'їзду в м. Любечі Чернігівської землі (існує також думка, ніби з'їзд відбувся в місцевості Любче поблизу Києва) стали Святополк Ізяславич київський, Володимир Всеволодович Мономах переяславський, Давид Святославич чернігівський, його брат Олег новгород-сіверський, Давид Ігорович волинський і Василько Ростиславич теребовльський. Князі ухвалили припинити усобиці, що послаблювали державу й робили її здобиччю половецьких ханів, а також проголосили засади спадкового володіння землями та князівствами: «Хай кожен тримає отчину свою» і зобов'язалися не зазіхати на володіння один одного. Але відразу ж після з'їзду в Південній Русі спалахнула кривава війна, яка розпочалася з осліплення Давидом Ігоровичем Василька Ростиславича. Перший хотів відібрати в останнього Теребовльське князівство. Отчинний принцип заміщення князівських престолів не набув чинності, бо суспільство та його верхівка, як і раніше, надавали перевагу традиційному порядкові зайняття престолів за родовим старшинством. Практично це означало перехід престолу від старшого брата до наступного за часом народження.