Боротьба Русі з печенігами. У середині IX ст. печенізькі племена, що кочували поміж Уралом і Волгою, посилили натиск на хозарів, прагнучи перейти Волгу Але й самі печеніги зазнавали сильного тиску торків зі сходу, за якими рухалися ще численніші половці (кипчаки). За свідченням візантійського імператора й письменника X ст. Константина Багрянородного, не пізніше 70— 80-х pp. IX ст. печеніги зламали-таки опір хозарів і перейшли Волгу Відтак напали на угрів, що жили тоді втих місцях, і розбили їх. Переслідуючи угрів, печеніги на поч. 890-х pp. досягли нижнього Дунаю, відтіснивши угрів у середню течію цієї ріки. Наприкінці IX ст. печеніги посідали величезний простір між Доном і Дунаєм

Щойно з'явившись у степах Північного Причорномор'я, печеніги здійснювали набіги на східних слов'ян, але літописи згадують про них лише з 2-го 10-літгя X ст., коли ці кочовики почали загрожувати Середній Наддніпрянщині й Києву. Під 915 р. «Повість временних літ» відзначила: «Прийшли печеніги на Руську землю і склали угоду з Ігорем, і прийшли до Дунаю». Мир виявився нетривким. За свідченням літопису, 920 р. Ігор воював проти печенігів. Потім вони зникають із сторінок літопису й знову з'являються там під 968 р Тоді, скориставшись із відсутності у Києві Святослава Ігоревича, печеніги обложили місто. Святослав кинувся на виручку киянам і відігнав ворога від Києва. Повертаючись із невдалого для нього походу до Болгарії, навесні 972 р. Святослав на Дніпрових порогах потрапив у засідку і загинув від руки печенізького хана Курі. Новий етап боротьби Русі з печенігами розпочався за князювання Володимира Святославича. Під 988 р. літопис повідомляє, що князь поставив міста по pp. Десні, Остру, Трубежу, Сулі й Стугні. Були насипані також земляні вали — рукотворна захисна лінія від печенігів. У 90-ті pp. X ст. Володимир не раз зупиняв і перемагав печенігів на цій лінії. Останній похід проти печенігів Володимир здійснив у рік своєї смерті (1015). Його син Ярослав продовжував зведення оборонних споруд проти печенігів на р. Рось. У 1018—1019 pp. печеніги підтримали Святополка Ярополчича в боротьбі за Київ проти Ярослава. 1036 р. у битві біля самих валів Києва Ярослав завдав печенігам вирішальної поразки, назавжди відкинувши їх від рубежів Русі. В сер. XI ст. під натиском торків і половців вони відкочували до Карпат і Дунаю.