Червенські гради (Червенське князівство). Область у Волинській землі, важлива складова її формування. Червенські гради згадуються в «Повісті временних літ» під 981 і 1031 pp., однак досі на цій території вчені не відшукали жодного міста кінця X — початку XI ст., окрім самого Червена Сам Червен названо у «Повісті» під 981 р у зв'язку з походом Володимира Святославича на Червенські гради Він розташований при впадінні p. Синюхи до р Гучви, притоки Західного Бугу Місто виникло в остан. чверті X ст., в часи суперництва Давньоруської і Польської держав за землі поміж рр Західним Бугом і Вепром. Червен зробився територіальним осередком не пізніше 1 -ї чверті XI ст.

Деякі історики включають до Червенських градів Стовп'я, Угровеськ, Верещин, Комів і Сутейськ, але ці міста виникли значно пізніше — не в кін X ст., а в 2-й пол. XII — на поч. XIII ст. Через непевність і лаконічність звісток, що їх містять джерела, важко окреслити рубежі Червенських градів. Східна межа в кінці X — на початку XI ст. проходила, напевне, Західним Бугом, північна — досягала пізніших Угровеська, Верещина і Комова, західна прилягала до р Вепра, а південна тяглася вздовж Белзької землі Волині

Сам Червен, навколо якого склалося Червенське князівство, зупинився у своєму розвитку в 1-й пол. XI ст. А відтак і Червенські гради перетворилися на маленьке удільне князівство в складі Волинської землі. У 2-й пол. ХІІ ст. Червенські гради належали Мстиславичам; якийсь час вони входили до Белзької землі. Галицько-Волинський літопис виділяє «землю Червенську» у 1220-х pp. Удільним князівством Червенські гради залишалися і на поч. 1230-х pp., потім звістки про них зникають із джерел. Напевне, в перебігу централізації Волині у 1230-х pp. Данило Романович ліквідував це удільне князівство.