«Змійові вали». Так з давньоруських часів називають у народі земляні вали в Середньому Подніпров'ї, що оточували Київ з півдня, сходу й заходу і простягалися приблизно на 1000 км. Частина з них непогано збереглася. Ці оборонні споруди тривалий час становили одну з найбільших загадок вітчизняної історії Лишилося невідомим, хто й коли їх збудував. Спочатку вважали, що це зробили скіфи за кілька століть до нашої ери, потім — ранні слов'яни в II —V ст. н. є. Назва походить з прадавніх східнослов'янських легенд, котрі оповідають, як міфічний народний герой Кузьмодем'ян, або Борисогліб, борючись із велетенським казковим змієм (драконом), начебто запрягав його у плуг і проорював гігантські борозни. Змій сконав, а борозни збереглися у вигляді валів, названих на честь події «змійовими». Завдяки 10-літній діяльності археологічної експедиції Інституту археології Національної Академії наук України виявилося, що майже всі вивчені нею «змійові вали» створено протягом історично невеликого проміжку часу — напр. X — у 1-й третині XI ст.. Абсолютну більшість їх споруджено за князювання Володимира Святославича для захисту, вад набігів кочовиків-печенігів. Будівництво цих захисних споруд продовжив на поч. 30-х рр XI ст. син Володимира Ярослав Мудрий. Лише окремі вали було зведено в 2-й пол. XI — на поч. XII ст. (проти половців). їх доповнювали башти, на них стояли дерев'яні стіни, але ні те, ні інше не збереглося.