Неп у промисловості. З ліквідацією продрозкладки зникала фінансова база для виконання плану ГОЕЛРО. На перше місце виходили інтереси сільського господарства. Проте відмова від розгортання капітального будівництва в промисловості не означала неуважного ставлення правлячої партії до власних «командних висот». Навпаки, вона всерйоз була стурбована тим, щоб при збереженні «загальнонародної» власності на велику промисловість пристосувати управління нею до ринкових умов.

Нову концепцію управління промисловістю Ленін втілював обережно й поступово, після визначення напрямів розв'язання проблем, що стосувалися відносин держави і селянства. Принципи непу в галузі промисловості визначилися «Наказом Ради Народних Комісарів про впровадження в життя начал нової економічної політики» від 9 серпня 1921 р. В руках держави передбачалося зосередити, як правило, великі підприємства. «Дрібнота» передавалася в оренду організаціям (кооперативам, комнезамам, артілям) або приватним особам, не виключаючи колишніх власників. В Україні було здано в оренду 5200 підприємств, тобто приблизно половину наявного фонду.

Підпорядковані главкам підприємства не були живим організмом. Вони діставали наряди на виробництво, під них — сировину й матеріали, паливо й пайки для робітників. Так само безкоштовно здавали вони вироблену продукцію. З переходом до непу підприємства стали об'єднувати за галузевою, територіальною або мішаною ознаками у трести. Як метод господарювання госпрозрахунок ґрунтувався на самоокупності підприємств, під якою розуміли не тільки здатність повернути продажем своєї продукції на ринку витрати виробництва (беззбитковість), а й одержати додатковий продукт — прибуток.

Трести почали організовуватися з осені 1921 р. Переважну більшість великих шахт, де на початку 1923 р. працювало 94 тис. робітників, охопив трест «Донвугілля», 15 металургійних заводів, частина яких була законсервована, входили до тресту «Південсталь». Залізорудну промисловість об'єднав Південнорудний трест Підприємства хімічної промисловості розподілилися по 3-х трестах: «Хімвугілля», «Склосода», «Коксобензол». Загальне керівництво ними лишалося за УРНГ. -

Майже відразу почали утворюватися синдикати — організації із закупівлі сировини, планування торговельних операцій і збуту однорідної продукції групи трестів. їхня діяльність поряд із влаштуванням оптових ярмарків і заснуванням товарних бірж формувала ринок засобів виробництва.