Економічна і політична криза 1921 р. Наслідок спроб більшовицької партії побудувати не сумісну з інтересами переважної більшості населення умоглядну економічну модель суспільства, позбавлену будь-яких «капіталістичних» рис і взагалі товарно-грошових відносин

Припинення воєнних дій восени 1920 р не послужило державній партії сигналом для заміни економічної політики, заснованої на комуністичній доктрині Навпаки, колосальну програму відбудови й розвитку промисловості, яка накреслювалася у плані ГОЕЛРО, передбачалося здійснювати за допомогою Продовольчої і посівної розкладок Ігнорування об'єктивно існуючих економічних законів виявилося також у прийнятті урядом Леніна напр.. 1920—на початку 1921 р низки декретів про безгрошовий відпуск продуктів по картках, безкоштовне надання палива, комунальних і поштово-телеграфних послуг Починалася підготовка до цілковитого скасування грошового обігу

Безоглядна політика насадження комунізму та воєнні дії, що майже безперервно точилися на території України протягом 7 років, завдали величезної шкоди народному господарству Було порушено економічні зв'язки між районами, підірвано грошовий обіг, зруйновано матеріально-технічну базу великої машинної індустрії Чисельність промислових робітників зменшилася наполовину Голод, епідемії косили десятки тисяч жителів міст

Селянство протестувало проти заборони торгівлі й примусового вилучення продовольства. Продрозкладка виконувалася з величезним напруженням А Ленін надсилав телеграми Раковському і Владимирову, вимагаючи для пролетарських центрів Росії ешелонів з сільгосппродуктами У відчаї ЦК КП(б)У запропонував військовому командуванню у травні 1921 р «надавати всілякого сприяння при здійсненні продрозкладки» Залучення армії замість робітничих загонів до кампанії по реквізиції селянського хліба свідчило про неймовірне загострення становища

Голодуючі робітники починали вдаватися до випробуваної зброї — страйків. Однак реакція на них нових властей виявилася набагато бурхливішою, ніж царських чиновників Коли припинили роботу Катеринославські залізничні майстерні, було оголошено про закриття підприємства і перереєстрацію всіх робітників та службовців. Тих, хто її не пройшов, виключали з профспілки з позбавленням карток на продовольство Органи держбезпеки організували «вилучення контрреволюційних елементів», тобто організаторів бунту Але страйк усе-таки перекинувся на ін. підприємства міста Тоді державні органи викликали армійські підрозділи Керівництво Харківського військового округу опротестувало ці дії перед ЦК КП(б)У, вважаючи використання збройних сил у боротьбі з робітниками «у корені неправильним»

Селянські виступи проти розкладки найчастіше набували форми партизанського руху, який власті видавали за «політичний бандитизм» Для його придушення застосовувались найбоєздатніші частини Червоної армії, очолювані уславленими героями громадянської війни — В. Блюхером, П. Дибенком, Г. Кртовським, О. Пархоменком та ін. Але це становило смертельну загрозу для диктатури партії більшовиків і ставило під сумнів її попередні здобутки.

Громадянська війна розпочалася в Росії влітку 1918 р виступами селян проти земельної і продовольчої політики більшовиків У перші місяці 1921 р вони визріли для чергового раунду боротьби з «робітничо-селянською владою», яка не бажала відступати у своїй політиці від комуністичної доктрини Переважно селянська за складом армія вже ладна була підтримати «бандитів» Ленін відчув це, коли спалахнуло повстання у кронштадтському гарнізоні.