Тмутараканське князівство. Розташоване головним чином на Таманському півострові. Це давньоруське князівство ще й досі неначе повите серпанком таємничості. Вчені сперечаються про часи його виникнення й занепаду. Одначе при цьому не завжди враховується входження до його складу м. Корчева (сучасної Керчі) з округою на східному березі Криму. В одних довідниках можна прочитати, що князівство утворилося після невдалого походу русичів на Царгород 941 p., коли розбиті суходільні дружини поверталися до Києва кружним шляхом — Північним Причорномор'ям; в інших — після ліквідації Святославом Хозарського каганату 965 p. Багато істориків вважають, що в цьому регіоні слов'яни з'явилися лише за тих часів.

Істина, вочевидь, полягає в тому, що на Тамань і до Східного Криму слов'яни проникали поступово. То була колонізація, здійснювана племінним союзом сіверян з пізнішої Чернігівської землі. Тим-то в Тмутаракані княжили представники чернігівської династії. Першим відомим тмутараканським князем був Мстислав, син Володимира Святославича (правив з 988 по 1022 p.), який уславився перемогами над кавказькими племенами касогів (черкесів) і оспіваний у «Слові о полку Ігоревім». З 60-х pp. XI ст. у Тмутаракані княжили члени родини чернігівського князя Святослава Ярославича. Ще 1094 р. там сидів його син Олег, що перебрався 1095 р. до Чернігіва. Після цього Тмутаракань майже зникає з поля зору давньоруських літописців. Найімовірніше, на початку — в середині ХІІ ст. це князівство впало під ударами кочовиків-половців, а потім було приєднане до Візантії.