Утворення Раднаркому УСРР. Зміна державного устрою в завойованій Україні почалася з термінології. 6 січня 1919 р. Тимчасовий уряд відмовився від запровадженої Центральною Радою назви держави — УНР і, за аналогією з радянською Росією, встановив іншу — Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР). Такий порядок слів залишався у ній аж до прийняття Конституції 1936 р, коли абревіатура змінилася на УРСР (слово «радянська» в офіційній назві держави перейшло з третього на друге місце)

Після переїзду в Харків діяльність Тимчасового уряду була паралізована групівщиною. Більшість його членів проголосувала за увільнення Г. Пятакова від обов'язків голови й призначення замість нього Артема (Ф. Сергеева) Пятаков резонно заявив: його призначив на цю посаду ЦК РКП(б), тому він утримуватиме свої повноваження до іншого рішення з центру, якщо воно буде

Москва не забарилася Ленін послав у Харків на посаду голови уряду нову людину —X. Раковського, який незабаром реорганізував Тимчасовий уряд. Його відділи було названо, на російський взірець, народними комісаріатами, а сам уряд — Радою народних комісарів У декларації уряду зазначалося, що УСРР об'єднується з РСФРР на засадах «соціалістичної федерації». Сутність засад не розкривалася, але через півтора місяця VII з'їзд РКП(б) прийняв партійну програму, котра давала на це конкретну відповідь: «Як одну з перехідних форм на шляху до повної єдності партія висуває федеративне об'єднання держав, об'єднаних за радянським типом» Отже, державність у національних республіках будувалася з однією перспективою, щоб зникнути.