Позиція політичних партій щодо Української Держави. Гетьманська держава визнавалася тільки Німеччиною та її союзниками, і це було кращим доказом її ефемерності. Політичні партії різних напрямів, що діяли в Україні, прямо чи посередньо виступали проти Скоропадського.

У травні під Києвом відбулися в нелегальних умовах з'їзди українських соціал-демократів та есерів, які висловилися за відновлення УНР. Соціал-демократи рішуче відмежувалися від гасла федерації України і Росії й проголосили, що тільки цілковита самостійність здатна забезпечити безперешкодний розвиток. Есери розкололися на дві частини. Праве крило вважало революцію закінченою і висловлювалося за поміркованішу політику, ніж та, що її проводила Центральна Рада. Ліві есери, навпаки, закликали до підпільної роботи й вимагали очолити збройну боротьбу проти окупантів і гетьманщини, що починалася. До складу ЦК УПСР було обрано майже виключно представників лівого крила. Користуючись цим, ЦК оголосив про розпуск місцевих організацій і перевів партію на нелегальне становище. Ліві, що згуртувалися навколо нелегального тижневика «Боротьба», пізніше одержали назву «боротьбистів».

Кількість більшовиків в Україні у травні 1918 р. не перевищувала й 1000. Але за перших 4 місяці окупації виникло понад 200 підпільних організацій, груп і осередків, з них більше третини — у сільській місцевості. Це означало, що більшовицька партія в Україні почала поповнюватися за рахунок українського населення. В умовах різкого полівіння мас її популярність зросла.

На відміну від інших соціалістичних партій, які проводили свої з'їзди в Україні, хоч і в нелегальних умовах, І з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України відбувся в липні 1918 р. у Москві. Це не випадково. Якщо на підготовчій нараді в Таганрозі у квітні йшлося про утворення незалежної від РКП (б) комуністичної партії, то на з'їзді в Москві ідею самостійності українських більшовиків було відкинуто. Ленін спеціально зустрічався з делегатами з'їзду, щоб переконати їх будувати КП(б)У як складову частину РКП(б). З'їзд обрав ЦК, виділив закордонне бюро з місцеперебуванням в Орлі. У резолюції «Україна .і Росія» підкреслювалося, що відокремлення України має тимчасовий характер і пов'язане з чужоземною окупацією. Повстання проти інтервентів, яке висувалося на порядок денний, мало сприяти «відновленню революційного возз'єднання України з Росією».

Тимчасовий характер самостійності України був визнаний також крайовим з'їздом партії конституційних демократів, який зібрався у травні в Києві й проходив за участю 3 міністрів-кадетів гетьманського уряду. Самостійність України кадети вважали неминучою, поки у Москві існувала радянська влада, а в Берліні залишався кайзер.