Українська Держава. Нова форма української державності, встановлена в умовах окупаційного режиму гетьманом Скоропадським.

Ставши при владі, Скоропадський задекларував свій маніфест із зобов'язанням «негайно збудувати таку державну владу, яка здатна була б забезпечити населенню спокій, закон і можливості творчої праці». Повідомлялося про розпуск Центральної Ради і земельних комітетів. Проголошувалося право приватної власності «як фундаменту культури й цивілізації».

Одночасно з маніфестом вийшли друком «Закони про тимчасовий державний устрій України». З них випливало, що УНР ліквідовується, а замість неї утворюється Українська Держава. Нова назва підтверджувала найгірші побоювання демократів про ліквідацію республіканської форми правління. Тимчасово, до скасування парламенту (у невизначеному майбутньому), законодавча влада зосереджувалася у гетьмана. Він залишав за собою також всю повноту виконавчої і судової влади.

Головою гетьманського кабінету міністрів став полтавський поміщик, виходець із старовинного козацького роду Федір Лизогуб. Його батько Андрій Лизогуб був одним з найближчих друзів Т. Шевченка, а старшого брата Дмитра, революціонера-народовольця, царський уряд стратив 1879 р. Сам Лизогуб обрав безпечну кар'єру земського діяча, був головою земства Полтавської губ., за партійною належністю — октябристом.