Корніловський заколот. Спроба правих сил розв'язати загальнонаціональну кризу в Росії силовими методами. З відома лідерів кадетської партії, які були стривожені зростаючою популярністю більшовиків і втратили віру у можливість встановлення в країні парламентського ладу, верхівка армійського генералітету підготувала антиурядовий заколот. На чолі його став верховний головнокомандуючий генерал Л. Корнілов. 26 серпня 1917 р. він надіслав у військове міністерство телеграму з вимогою передати йому всю повноту влади. Телеграма підкріплювалася військами, які посунули на Петроград.

Однак армія за генералами-заколотниками не пішла, марш на Петроград зірвався. Терміново створений в Україні комітет охорони революції у складі всіх організацій і партій революційної демократії також придушив заколот у зародку. Найактивніше контрреволюції протистояли більшовики. Вплив їх серед робітничого класу і в армії різко підвищився. Зі серпня Петроградська, 5 вересня — Московська і 8 вересня — Київська ради робітничих депутатів прийняли більшовицькі резолюції. Більшовики скористалися з цього, щоб прискорити формування загонів Червоної гвардії. У жовтні вони вже мали в Україні понад 15 тис. червоногвардійців, у тому числі 3 тис. — в Києві.