Генеральний секретаріат. Уряд, утворений Центральною Радою. Оголошенням І Універсалу остання брала на себе явочним порядком, тобто без визнання Тимчасовим урядом, певні державні функції. Українська громадськість почала звертатися до неї у різноманітних справах. Назріла потреба створення виконавчого органу крайової влади. Виконавчий комітет Центральної Ради (за ним згодом закріпилася назва — Мала Рада) був законопідготовчим органом, тобто виконував ін. функції.

Не афішуючи свого кроку, аби зайвий раз не наразитися на конфлікт з Тимчасовим урядом, комітет Ради на закритому засіданні 15 червня утворив Генеральний секретаріат у складі 8 генеральних секретарів і генерального писаря. Секретарства були прообразом майбутніх міністерств.

Хоч в українському політичному житті на передній план одразу ж висунулася есерівська партія, у першому складі уряду Центральної Ради переважали соціал-демократи. На відміну від есерівської ця партія мала у своєму розпорядженні численні інтелігентські сили. Формування уряду за професійною ознакою, тобто включення до його складу найкваліфікованіших і найдосвідченіших фахівців, було безсумнівною заслугою Грушевського. Міжпартійні стосунки мали для нього другорядне значення.

Перший український уряд очолив В. Винниченко. Він же взяв на себе обов'язки генерального секретаря внутрішніх справ. Пост секретаря військових справ зайняв С Петлюра, земельних справ — Б. Мартос, фінансів — X. Барановський, міжнаціональних справ — С Єфремов.