Український національний конгрес. Розпочався у Києві 6 квітня 1917 р. Представляв політичні партії й різні українські організації — класові, військові, економічні, культурні. Серед делегатів були представники Кубані, Галичини, усіх фронтів. Вони прийняли вимогу негайної організації Крайової Ради й висловили думку про те, що ініціативу у творенні цього територіального органу влади повинна взяти на себе Українська Центральна Рада. Соціально-економічних питань конгрес майже не торкався.

Конгрес обрав новий склад Центральної Ради. На пропозицію Грушевського ухвалили такий принцип її конструювання: 2/3 депутатських мандатів отримують губернії та міста, 1/3 — цент-ральні комітети партій та ін. центральні установи. Центральній Раді надавалося право розширити свій склад після конгресу на 15%, з тим щоб охопити під час перетворення на орган крайової влади представників національних меншин. Головою її конгрес обрав М. Грушевського, його заступниками — С Єфремова й В. Винниченка.