Утворення рад в Україні. Як і в Росії, пролетаріат України добре пам'ятав уроки революції 1905 р. Одразу після повалення самодержавства почалася стихійна організація робітничих, а згодом солдатських рад. 2 березня робітнича рада постала в Харкові, 3-го — у Києві, 4-го—у Катеринославі й Кременчуці. Одночасно з радами робітничий клас організовувався й по лінії професійних спілок та фабрично-заводських комітетів. Профспілки й фабзавкоми часто виступали ініціаторами утворення рад робітничих депутатів або переобрання їхнього складу.

У середині 1917 р. в Україні налічувалося 252 ради, в тому числі в Донбасі —180 (71 %) Засновниками рад були переважно загальноросійські партії есерів і соціал-демократів. Хоч керівні органи РСДРП розмежувалися на більшовицький та меншовицький, більшість місцевих організацій лишалася об'єднаною. Дедалі помітніші розбіжності з принципових питань тактики й стратегії революційного процесу призводили до утворення самостійних партійних організацій.

У перші місяці після Лютневої революції в українських губерніях налічувалося щонайбільше 2 тис: більшовиків. Тому їхній вплив на діяльність рад залишався обмеженим. Як і в Росії, ради у своїх перших складах були есеро-меншовицькими. Поглиблення політичної і соціально-економічної кризи сприяло зростанню популярності більшовицьких гасел. До кінця квітня чисельність більшовиків перевищила 10 тис. чол. З другої пол. року в постійно оновлюваному складі багатьох рад робітничих і солдатських депутатів більшовики й прихильні до них безпартійні делегати стали переважати.