Утворення місцевих органів влади. Звістка про зміну влади досягла Києва каналами залізничного зв'язку 1 березня. Однак лише на 3-й день, коли-генерал Брусилов дозволив газетам друкувати інформацію з Петрограда, населення дізналося про революцію.

4 березня у приміщенні Київської міської думи було утворено Раду об'єднаних громадських організацій. І виконавчий комітет у перші пореволюційні місяці вважався найвищою владою у місті.

Громадські ради й комітети виникли в усіх губерніях. Вони розглядались як представницькі органи місцевої влади. Панівне становище в них посіли представники торговельно-промислових кіл та управлінської бюрократії. Партійний склад комітетів був переважно кадетський.

Виконавчу владу, яка до революції належала губернаторам і повітовим справникам, Тимчасовий уряд передав своїм комісарам. Ними за посадою ставали голови губернських і повітових земських управ, тобто виборні особи. У волостях замість старшин, що мали всю повноту влади, почали функціонувати виборні виконавчі комітети.