«Просвіти». Культурно-просвітницькі товариства, що відіграли чималу роль у духовному відродженні українського народу. Засновувалися представниками різних політичних течій — від ліберальних до соціал-демократичних, а також організаціями неполітичного характеру, відомими громадськими й культурними діячами Одним з ініціаторів чернігівської «Просвіти» був М. Коцюбинський Активно працювала у київській «Просвіті» Леся Українка.

«Просвіти» сприяли виданню україномовних книг і газет, засновували установи клубного типу з бібліотеками і читальнями, які також називали «просвітами», влаштовували лекції з українознавства, музичні вечори, благодійні концерти.

Правлячі кола імперії не змінили після царського маніфесту ставлення до українського слова — мовленого чи друкованого. Змінилися, та й то далеко не завжди, лише методи — від брутально відвертої заборони перейшли до саботажницької політики відносно «Просвіти» Клуби, бібліотеки під різними приводами закривалися. Продаж книг українською мовою, включаючи видане Синодом Євангеліє, не допускався. Заборонялися концерти на ненависному чиновникам-шовіністам «малороссийском наречии» Нищились українські афіші, вивіски, таблички на дверях тощо. Працівникам державного апарату «не рекомендувалося» передплачувати українську пресу. Діяли таємні циркуляри не брати на посади вчителів і професорів університетів так званих «мазепинців» (тих, хто бажав викладати рідною мовою). 1908 р 37 депутатів III Державної Думи внесли законопроект про перехід на українську мову навчання у початковій школі, однак йому не дали ходу Виступи в Думі представників різних суспільно-політичних сил (О Керенського, П. Мілюкова, єпископа Никона, Г Петровського) на захист національних прав українського народу блокувалися урядовою більшістю.