Селянський союз. Політична організація селянства, утворена влітку 1905 р. на хвилі могутнього селянського руху. Організації Селянського союзу засновувалися есерами. І з'їзд Всеросійського селянського союзу відбувся уже в червні 1905 p.: есери будували його «згори». Після цього різко прискорилося формування місцевих структур, у тому числі в українських губерніях. Тут виникло 7 губернських і 12 повітових комітетів, понад 120 первинних організацій у селах або волостях.

У листопаді 1905 р. в Москві відбувся II з'їзд Селянського союзу, який висунув вимогу ліквідувати приватну власність на землю і проголосив бойкот виборам у Державну Думу.

Комітети Селянського союзу діяли по революційному. Так, Сумський комітет встановив фактичний контроль над повітом-звільняв посадових осіб у селах і волостях, замінював їх власними кандидатурами, створив народну міліцію.

Між організаціями Селянського союзу і радами робітничих депутатів почала налагоджуватись взаємодія. Одеська рада встановила тісні зв'язки з навколишніми селами і навіть включила представників від селян до свого складу.