Еволюція давньоруської державності в X — 1-й третині XII ст. Останнім часом дехто з істориків (О. Мельникова, М. Свердлов, М. Котляр) схиляється до думки, що давньоруська державність народилася у родоплемінному суспільстві. За формою Київська Русь кін. IX — X ст. була дружинною державою (визначення О. Мельникової), бо в ній не хто, як княжі дружинники, збирали данину, вершили суд і правили від імені володаря. Аж до сер. князювання Володимира Святославича то була в соціальному плані родоплемінна, власне — надплемінна держава, її голова (князь) не лише відділився від маси народу, а й піднісся над племінною верхівкою. Протягом X ст. — за Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Ярополка і 1-ї половині правління Володимира — ця племінна держава нестримно розвивалася і досягла свого піку. Вона помалу-малу поглинала автономні раніше землі племінних княжінь і союзів, стабілізувала територію, внормувала данину; влада князя поширилася на всі частини країни. За князювання Володимира родоплемінна держава почала переростати в ранньофеодальну, а її дружинна форма обернулася на монархічну. Це особливо помітно з 2-ї пол. його князювання, коли суспільство набувало феодальних рис. Будівництво державності на Русі в основному завершилося за Ярослава Мудрого. Виникнення індивідуального землеволодіння, спочатку князівського (в 2-й пол. XI ст.), знаменувало подальший розвиток феодальних відносин і вплинуло на структуру держави й характер влади. Члени родини Рюриковичів прагнули перетворити князівства, де вони правили як васали київського князя, на спадкову власність. Це було однією з головних причин послаблення єдності Русі по смерті Ярослава. Тріумвірат його старших синів (1054—-1073) не зумів зберегти єдності держави, а численні війни 70—90-х pp. XI ст. між нащадками Ярослава призвели до певної поліцентризації країни. Доба князювання у Києві Володимира Мономаха та його сина Мстислава (1113—1132) була періодом реставрації централізованої монархії і водночас останніми роками її існування.