Перші марксисти. 1883 р. Г. Плеханов організував у Женеві групу «Визволення праці», яка вважала своїм завданням підготувати умови для розвитку соціал-демократичного руху в Російській імперії. Група ця налагодила зв'язки з революціонерами у Києві, Харкові, Одесі, Катеринославі, а також із суспільно-політичними діячами в Галичині. Протягом 10-річчя на українських землях у складі Росії було поширено понад 10 російськомовних видань творів К. Маркса і Ф. Енгельса. Деякі з них розмножувалися гектографічним способом у Києві, Одесі, в Чернігівській губернії.

Напр. 80-х pp. у промислових центрах України почали працювати перші марксистські гуртки. У київських — діяли П. Запорожець, А. Луначарський, Ю. Мельников, Б. Ейдельман та ін. У Катеринославі розгорнув революційну пропаганду висланий із Санкт-Петербурга П. Точиський. Соціал-демократи Катеринослава 1894 р. зробили перші спроби агітаційної роботи серед промислових робітників.