Дипломатія Давньої Русі. Здавалося б, дипломатія — явище новочасне, пов'язане із системою міжнародних договорів, спеціальними дипломатичними службами, налагодженням постійних взаємин між різними країнами. Але це — класична дипломатія, з усіма притаманними їй у цивілізованому суспільстві рисами. Корені ж дипломатичних стосунків сягають сивої давнини. У східних слов'ян їх можна виявити за доби, яка передувала створенню держави.

Під час нападу руської раті на візантійські міста Сурож і Амастриду в кінці VIII — 1-й половині IX ст. справа закінчилася миром. Руси повернули захоплену здобич і добровільно залишили завойовані міста, отримавши, напевно, контрибуцію. Є вагомі підстави вважати, що похід Аскольда 860 р. на Царгород (Константинополь) завершився підписанням договору «миру й любові», як називали дружні угоди давньоруські книжники. Але текст того договору не зберігся. Його сліди проступають у першому з тих, котрі дійшли до нас, русько-візантійському мирному пакті 907 p., укладеному після успішної облоги Константинополя військом київського князя Олега. А через 4 роки ним же було підписано мирний договір, що скрупульозно регламентував політичні,'" дипломатичні й торговельні взаємини між Руссю та Візантією. Текст цієї угоди навів Нестор у «Повісті временних літ». Туди ж літописець включив і копії договорів з Візантією наступника Олега на київському престолі Ігоря (944 р.) і сина останнього Святослава (971 p.). Всі три названих документи знаменують початки дипломатичної діяльності Київської Русі у формах, властивих середньовічному світові.