Кирило-Мефодіївське товариство. Таємна антикріпосницька організація, що діяла з кін. 1845 р. до березня 1847 р. у Києві. Названа на честь слов'янських просвітників, проповідників православної християнської релігії IX ст. Кирила і Мефодіі, Засновниками товариства були професор історії Київського університету М. Костомаров, чиновник канцелярії генерал-губернатора М. Гулак і вчитель Полтавського кадетського корпусу В. Білозерський. Вони стояли за об'єднання слов'янських народів у федерацію зі столицею в Києві. Крім Гулака, кирило-мефодіївці робили наголос на культурно-просвітницькій діяльності, яка мала створити передумови для соціальних реформ. Незабаром до них приєднався етнограф і письменник П. Куліш, людина також поміркованих поглядів.

У квітні 1846 р. членом товариства став Т. Шевченко. Разом з Гулаком він очолив революційне крило кирило-мефодіївців і запропонував внести до програмних документів ідеї повалення самодержавства, організації народного повстання проти кріпосництва. Шевченка підтримали молоді члени товариства — студенти Київського університету.

За доносом одного із студентів (на поч. 1847 р.) всіх учасників товариства було засуджено й заслано, і лише Олександр II 1855 р. амністував їх.