Декабристи. Кріпосницьке гноблення викликало протест не лише селян, а й передових представників поміщицького класу. Якщо перші вдавалися до втеч чи стихійних бунтів, то дворяни, усвідомлюючи, що жити по-старому неможливо, пішли на створення конспіративних організацій з метою здійснення державного перевороту.

Таємні товариства з'явилися у Санкт-Петербурзі незабаром після війни 1812 р. Вони будувалися з використанням досвіду масонських лож, занесених у Росію із Швеції та Англії напр. ХУЛІ ст. 1818 р. в Москві утворився «Союз благоденства», що поширив свої організації (управи) на периферію. В Україні найактивніше діяла Тульчинська управа, очолювана П. Пестелем.

Після самоліквідації «Союзу благоденства» навесні 1821 р. виникло Південне товариство, яке мало на меті створення в Росії республіки. Поряд з Тульчинською було організовано Кам'янську і Васильківську управи, керовані В. Давидовим, С Волконським, С Муравйовим-Апостолом і М. Бестужевим-Рюміним. Програмним документом Південного товариства стала «Русская правда» — своєрідна конституція декабристів, складена П. Пестелем, яка передбачала знищення самодержавства і кріпосництва, ліквідацію військових поселень, скасування привілеїв пануючих станів, надання всьому населенню громадянських свобод (слова, друку, зборів, віросповідань тощо), наділення селян земельними ділянками без викупу.

У вересні 1825 р. Південне товариство злилося з Товариством об'єднаних слов'ян, яке виникло двома роками раніше у Новограді-Волинському і ставило за мету об'єднати слов'янські народи в демократичну федеративну республіку. Члени цього товариства створили четверту управу — Слов'янську.

Дізнавшись про виступ Північного товариства у столиці 14 грудня 1825 р., С. Муравйов-Апостол і М. Бестужев-Рюмін підняли повстання в розташованому у Василькові Чернігівському полку. Повсталі вирушили в Білу Церкву і далі на Волинь, де у військових частинах служили члени Слов'янської управи, але були затримані й заарештовані.

Уряд Миколи І жорстоко розправився з декабристами. їх засудили на каторгу або заслання в Сибір, деяких відправили рядовими в діючу армію на Кавказ. П'ятьох керівників повстання — П. Пестеля, С. Муравйова-Апостола, М. Бестужева-Рюміна, П. Каховського й К.Рилєєва повісили.