Поділи Речі Посполитої та возз'єднання Правобережної України з Лівобережною. Підписане в січні 1667 р. в с Андрусові перемир'я закріпило за Росією тільки Лівобережну Україну. Правобережна ж залишилася в складі Речі Посполитої. Вся 2-а пол. XVII ст. й майже все XVIII ст. минули у безперервній боротьбі народу Правобережної України за возз'єднання з Лівобережною. Спалахували селянські й козацькі повстання, що не раз переростали у визвольні війни на зразок «Коліївщини». Однак несприятливе міжнародне становище і внутрішні суспільно-економічні негаразди довгий час не давали змоги російському урядові розпочати боротьбу за об'єднання основних українських земель.

Становище народних мас Правобережної України під гнітом магнатів і шляхти Речі Посполитої у XVIII ст. було, як і раніше, надзвичайно тяжким і принизливим. Невпинно зростала феодальна експлуатація, що супроводжувалася знущаннями Й брутальним насильством з боку панів, дедалі активніше наступали на мову й релігію православного народу католицька й уніатська церкви, чинилися всілякі перепони зв'язкам між Правобережною та Лівобережною Україною. Слід зауважити, що, прагнучи зібрати українські землі у складі Російської держави, її верхівка ставила насамперед імперські, загарбницькі цілі. Але об'єктивно така діяльність сприяла возз'єднанню розірваної ще в XIV ст. Польщею, Литвою, Угорщиною та Молдовою території українського народу.

На поч. 70-х pp. XVIII ст. Річ Посполита прийшла в занепад унаслідок соціально-економічної відсталості й політичної анархії, що послабили країну також і у воєнному відношенні. Скориставшись з цього, сусідні Австрія, Пруссія і Росія 1772 р. здійснили її перший поділ: Росії дісталася частина Білорусії, Австрії — Східна Галичина й Буковина. 1792 р. Росія і Пруссія ввели до Речі Посполитої свої війська й наступного року провели її другий поділ, за яким до складу Росії увійшла Правобережна Україна. Нарешті, 1795 р. Австрія, Росія і Пруссія втретє поділили Річ Посполиту, поклавши край її існуванню. За третім поділом до Росії відійшли Східна Волинь і Західна Білорусія.