Самойлович Іван Самійлович (? —1690). Гетьман Лівобережної України в 1672—1687 pp. Походив з родини священика з Волині (звідси прізвисько «Попович»). Отримав досить високу освіту. Службу в козацькому війську розпочав сотенним писарем, потім, поступово піднімаючись службовими щаблями, став чернігівським полковником, а з 1669 р.— генеральним суддею (один з вищих постів у гетьманському уряді). Був владною, зарозумілою і корисливою людиною, але добре розумівся на військовій справі. Вів тривалу й запеклу боротьбу з гетьманом Правобережної України П. Дорошенком, здобувши низку перемог. 1674 р. його військо разом з російським здійснило похід на Правобережну Україну, наслідком якого стало приєднання 10 розташованих там полків (Черкаського, Канівського, Білоцерківського та ін.) до Лівобережної України. Того самого року старшинська рада в Переяславі проголосила Самойловича гетьманом і Правобережної України.

Під час турецької і татарської навали в 1677 і 1678 pp. він хоробро бився із загарбниками на чолі козацьких полків. Брав участь у невдалому поході російського війська під командуванням князя Голицина до Криму 1687 р. І Мазепа, що входив до його оточення, вміло скориставшись із невдоволення старшини всевладним гетьманом, який не зносив заперечень, домігся-таки усунення Самойловича і посів його місце. У липні 1687 р. Самойловича заарештували й заслали до Тобольська, де він і помер 1690 р. Мазепа жорстоко розправився з його родиною, пограбував майно.