Літопис Грабянки. Григорій Іванович Грабянка (? — близько 1738) — український козацький літописець. Виходець із заможного козацтва, належав до старшинської верхівки. Жив у Гадячі, спершу був полковим осавулом, потім — обозним, суддею, а з 1729 р.— галицьким полковником. З козацькими загонами ходив у складі російського війська в Азовські походи 1695—1696 pp., відзначився у Північній війні 1700—1721 pp. Грабянка відіграв помітну роль у політичному житті України. Разом із стародубським полковником П. Корецьким 1723 р. домагався (щоправда, безуспішно) від Петра І ліквідації Малоросійської колегії та відновлення гетьманства на Лівобережній Україні. Брав участь у російсько-турецькій війні 1735—1739рр., був тяжко поранений, від чого й помер. Грабянці належить один з головних козацьких літописів XVIII ст. під досить довгою, за тогочасним звичаєм, назвою «Действия презельной и от начала поляков крвавшой небывалой брани Богдана Хмельницкого, гетмана Запорожского, с поляки» (1710). Збереглося чимало списків цього поширеного на Україні у XVIII ст. джерела. Головна ідея твору — оспівати «народ український як рівний серед усіх інших народів», розповісти про його славне недалеке минуле. Літописець зосередив головну увагу на Визвольній війні. Літопис Грабянки — надзвичайно цінне джерело української історії до початку XVIII ст.