Літопис Величка (?— після 1728). Український козацький літописець. Як випливає з його твору, народився на Полтавщині, вчився у Києво-Могилянській колегії. Службу розпочав канцеляристом при генеральному писареві В. Кочубеї, потім був писарем у Генеральній військовій канцелярії. Гетьман І. Мазепа 1708 р. невідомо чому звільнив Величка з посади, тож дала йому притулок родина Кочубеїв у маєтку в с Жуках біля Полтави, де він і скінчив свій життєвий шлях. Величко написав найбільший за обсягом козацький літопис. Насичений фактами, він містить характеристики історичних осіб, оцінки подій та явищ. Висвітлює історію України з сер. XVII до поч. XVIII ст. Зберігся у неповному вигляді. Виданий текст літопису складається з 4 томів. 1-й під назвою «Сказание о войне казацкой с поляками» присвячений подіям 1648—1659 pp. Головну увагу автор приділив Визвольній війні. В 1-му томі використано й інші козацькі літописи, польські хроніки, документи козацьких канцелярій. У 2-му й 3-му томах («Повествования летописная о малороссийских и иных отчасти поведениях собранная и зде описанная»), що охоплюють 1660— 1700 pp., Величко подав власні спостереження, широко представив матеріали Генеральної військової канцелярії. 4-й том містить витяги з різних документів XVII ст. Літописець був палким патріотом України, дбав про її долю. Значну увагу приділив чільним постатям історії України 2-ї пол. XVII ст., зокрема Б. Хмельницькому, а також І. Мазепі, П. Дорошенкові, 1. Виговському та ін. гетьманам.