Літопис Самовидця. Найдавніший з-поміж головних козацьких літописів (див. Літопис Величка, Літопис Грабянки). Створений невідомим автором на поч. XVIII ст., Літопис Самовидця охоплює події в історії України від 1648 до 1702 р. Існують різні гіпотези щодо авторства твору. Найправдоподібнішою в сучасній науці є розвинута й добре аргументована М. Петровським версія, що літопис склав генеральний підскарбій (керуючий фінансами) при гетьмані Брюховецькому Роман Ракушка-Романовський. Автор, використавши численні джерела, серед них і офіційні документи, висвітлив Визвольну війну сер. XVII ст., яскраво, з великим літературним хистом, проникливістю історика і знанням військової справи описав перебіг подій, битви повстанського війська з польським, взаємини уряду Б. Хмельницького із сусідніми країнами. Самовидець позитивно оцінив входження України під протекторат Російської православної держави. Разом з тим він обстоював права й вольності свого народу, гостро засуджував дії царського уряду, спрямовані на обмеження автономії України та збільшення податків, співчутливо ставився до намагань українських політичних діячів звільнитися від обтяжливої опіки царських урядовців. Літопис Самовидця вчені вважають одним з найцінніших джерел з історії Визвольної війни та історії України 2-ї пол. XVII ст.