«Вічний мир» між Росією і Річчю Посполитою 6.V 1686 р. Турецько-татарські орди в 1670-х pp. посилили наступ на Україну. 1677 р. козакам гетьмана Лівобережжя Самойловича поспіль з російським військом Ромодановського пощастило відтіснити ту-рецьку армію від Чигирина. Взимку 1678/79 р. турецький ставленик Ю. Хмельницький на чолі турецько-татарського війська вдерся на Лівобережжя, але, розгромлений козаками, змушений був утекти. Польща також зазнавала нападів турків і татар. У вересні 1683 р. її військо завдало турецькому нищівної поразки під Віднем, і польський уряд відновив свою владу на загарбаній Туреччиною Правобережній Україні. Після цього Росія і Річ Посполита підписали в Москві трактат «Вічний мир», який підтвердив права першої на Лівобережну Україну, Київ і Запорожжя. Правобережжя залишалося за Польщею. Туреччина зберегла за собою завойоване нею Поділля. За угодою 1686 р. Росія і Річ Посполита зобов'язувалися допомагати одна одній в разі війни з Туреччиною або Кримським ханством. «Вічний мир» стабілізував політичне становище у Східній і Південній Європі, на якийсь час пом'якшив стосунки між Росією і Річчю Посполитою.