Норманська проблема. Питання про обставини заснування давньоруської держави слов'янами чи скандинавами виникло в сер. XVIII ст. Німецькі вчені, члени Російської академії наук Г. Байер та Г. Міллер, обстоювали скандинавське походження Русі. Це й було норманізмом у питанні походження давньоруської державності. Натомість М. Ломоносов заклав основи антинорманізму, що став одним із виявів зростання національної самосвідомості. Методологічною підвалиною норманської теорії було уявлення про утворення держави одночасним актом, внаслідок діяльності історичної особи. Так само думали й антинорманісти. Тому аж до кін. XIX ст. в центрі уваги як норманістів, так і антинорманістів стояли наріжні питання — етнічної належності літописних варягів (норманів), появи перших руських князів, природи назви «Русь». До 20-х pp. XX ст. на підставі різноманітних джерел — історичних, археологічних, мовних — сформувалася думка про провідну роль скандинавів у політичному житті Східної Європи.

Опрацювання сучасної теорії виникнення держави внаслідок довготривалого соціально-економічного розвитку суспільства, праці радянських істориків та археологів, котрі довели, що східнослов'янське суспільство ще до літописного запрошення варягів мало протодержавні утворення,— все це докорінно змінило уявлення про роль скандинавів на Русі. Норманська теорія як проблема походження Давньоруської держави втратила наукове значення. Рідкісні вияви крайнього норманізму чи антинорманізму якщо й трапляються в популярній чи пропагандистській літературі в нас і за рубежем, то віддзеркалюють суто політичні або псевдопатріотичні мотиви.

Русько-скандинавські стосунки раннього середньовіччя вивчаються нині в широкому контексті взаємозв'язків східно- й північноєвропейського світів, що виходить далеко за рамки нор-манської проблеми. Досліджуються механізми залучення скандинавів до економічних, політичних і культурних процесів у Східній Європі. Особлива увага приділяється східнослов'янським впливам у Східній Скандинавії.