Брюховецький Іван Мартинович (? —18.VI1668). З 1659 р.— кошовий отаман Запорозької Січі, у 1663—1668 pp.— гетьман Лівобережної України. Коли Ю. Хмельницький у серпні 1660 р. перекинувся на бік Речі Посполитої, козацька рада обрала наказним (тимчасовим) гетьманом переяславського полковника Я. Сомка. Лише 17 червня 1663 р. на стихійно скликаній у Ніжині Чорній раді (більшість становили представники козацьких низів) було обрано гетьманом Лівобережної України І. Брюховецького, що мав підтримку і з боку запорожців. Новий гетьман разом з козаками взяв активну участь у війні Росії з Польщею 1663—1665 pp., сприяючи перемогам російських військ.

11 жовтня на догоду царському урядові він підписав Московські статті, що обмежували автономію України й посилювали її адміністративну, судову та фінансову залежність від Москви. У внутрішній політиці Брюховецький показав себе як феодал-кріпосник — збільшував селянські повинності, роздавав землі своїм прислужникам. Дуже розбагатів за роки гетьманства.

Посилення експлуатації селянства і незаможного козацтва призвело до повстань проти гетьмана у 1666 і 1668 pp. Усю вину за погіршення становища народу намагався перекласти на царський уряд, щоб відвернути від себе гнів знедолених. Втрачаючи ґрунт під ногами, Брюховецький надіслав послів до Туреччини з проханням прийняти Україну у підданство. Султан дав згоду. Але правобережний гетьман П. Дорошенко, що також спирався на Туреччину, зажадав від конкурента зректися гетьманства. Той відмовився і вирушив з військом назустріч Дорошенкові. Коли супротивники зійшлися біля м. Опішні, у стані Брюховецького вибухнуло повстання, і козаки вбили його.