Сафонович Феодосій (? —?). Культурний і церковний діяч, видатний історик. Народився у Києві на поч. XVII ст. Вчився у Київській братській школі (з 1633 р. — Києво-Могилянській колегіум), потім викладав у ній богослов'я. Сафонович працював пліч-о-пліч з І. Гізелем, 1 Галятовським, В. Ясинським та іншими відомими вченими. Близько 1649 р. постригся в ченці. У 1653—1655 pp. був ректором Києво-Могилянського колегіуму. Навесні 1655 р. Сафоновича обрали ігуменом Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: залишався ним до 1677 р. Як вважає частина дослідників, він у 60-х — на поч. 70-х pp. керував православною церквою у Києві та на Лівобережній Україні.

Сафонович працював одночасно над філософськими, богословськими й історичними творами. Свою головну працю «Кройніка з літописців стародавніх» він завершив 1672 р. Основну її частину становить «Кройніка о Русі», присвячена історії східного слов'янства, насамперед України. Фактично це — один з перших узагальнюючих творів з нашої історії. 1 хоч за тогочасними канонами він багато в чому компілятивний, є підстави вважати, що автор створив власну оригінальну концепцію і схему розвитку історії українського народу, який бере свій родовід від народу Київської Русі. «Кройніка» Сафоновича справила великий (у ряді проблем визначальний) вплив на становлення і розвиток української історіографії кін. XVII — поч. XIX ст.