Зародження української державності. Проблема, що викликає гострий інтерес у суспільстві. Поділяється на два питання: 1. Чи була створена державність в Україні під час Визвольної війни. 2. Чи було можливим збереження державності (якщо вона склалася) в ході тієї війни.

Українська народність, що сформувалася в основному після XIII ст., не мала власної державності, потрапивши на одному з ключових етапів її становлення під владу польських, литовських, молдавських і угорських феодалів-загарбників. В умовах іноземного панування прагнення українців до державності набуло форми боротьби за об'єднання всіх східних слов'ян — українців, росіян і білорусів — у загальній державі. Центром тяжіння для нашого народу з кін. XIV — поч. XV ст. стала Російська держава, що тоді почала швидко складатися.

У перебігу Визвольної війни оформився рух за об'єднання України з Росією. Водночас успіхи повстанського війська, визволення з-під влади Речі Посполитої більшої частини етнічної української території об'єктивно сприяли утворенню державності. З ліквідацією адміністративного апарату польсько-шляхетської держави й запровадженням нової системи управління підвладну гетьманові територію було поділено на полки і сотні, в яких діяли чиновники, що відали управлінням, судочинством, збиранням податків, митною службою тощо. Хмельницький став загальновизнаним главою Козацької держави.

Разом з тим слід зауважити, що процес державного будівництва не було завершено. Україна не мала в ті роки постійної території, влада центрального апарату залишалася слабкою, а подекуди й формальною, ті чи інші землі то входили до складу Гетьманщини, то силоміць поверталися польським військом під владу Речі Посполитої, та й сам апарат управління перебував у стадії формування.

Після входження України під протекторат Росії перша одержала за Березневими статтями 1654 р. значну автономію. Але поступово й неухильно царський уряд обмежував цю автономію, аж доки протягом XVIII ст. остаточно не ліквідував її. Слід визнати, що в конкретно-історичних умовах 2-ї пол. XVII ст. державотворчі процеси в Україні не могли розвиватися далі, бо наштовхувались на спротив уряду й панівних кіл Російської держави.