Поява слов'ян на історичній арені. Час народження східнослов'янського етносу досі не відомий науці Принаймні перші п'ять століть його існування як етнокультурної спільноти відбиті лише в археологічних (речових) джерелах. Деякі археологи (Б. Рибаков) пробували «устародавнити» слов'ян, відсуваючи їхнє народження як етносу до поч. І і навіть II тис. до н. є. Але все це — тільки гіпотези, недостатньо забезпечені джерелами й науковими доказами. А, проте, дехто й досі видає за слов'ян «сколотів», згаданих у творі грецького історика V ст. до н. е. Геродота, нехтуючи його ж вказівку, що це — назва однієї з груп скіфів-кочовиків Північного Причорномор'я Сучасна археологія не в стані простежити історію слов'янства раніше, ніж від сер І тис. до н є.

Уперше слов'яни зустрічаються у писемних джерелах як «венеди» щойно віст н. є Згадує про них у «Природничій історії» римський учений-енциклопедист Пліній Старший (24—79 pp. н. є.) Він поселяє венедів поблизу Балтійського моря і р. Вісли. Молодший сучасник Плінія, римський історик Тацит, у своїй праці «Германія» (98 р. н. є.) подає венедів як сусідів германців і взагалі високо ставить цей культурний народ, що вміє зводити гарні будинки, знає військовий порядок і дисципліну, добре озброєний і хоробро б'ється з ворогами. Значно розширив межі слов'янської землі грецький географ Птолемей (помер близько 178 р. н. є.) Цей учений відносив венедів до «дуже великих племен» й писав, що вони посідають землі «вздовж усієї Венедської затоки» (тогочасна назва Балтійського моря). Далі Птолемей згадує про Венедські гори. На думку більшості сучасних дослідників, ішлося про Карпати. Одначе новітня етнологія вважає, що венеди були об'єднанням багатьох народів, до якого входили і слов'яни. Сам же термін «слов'яни» з'явився у творах європейських істориків VI ст.: готського Іордана, візантійських Прокопія, Агафія, Менандра та ін. Але спочатку він означав лише західне відгалуження південних слов'ян.