Конашевич-Сагайдачний Петро (?—20.IV 1622). Гетьман українського козацтва. Народився в с. Кульчицях на Львівщині. Походив з родини дрібного українського шляхтича. Здобув чудову для свого часу освіту в Острозькій школі. Потім пішов на Запорозьку Січ і назавжди пов'язав свою долю з козацтвом. Людина видатних політичних здібностей, умілий і хоробрий воїн, Сагайдачний швидко висунувся на одне з чільних місць у козацькій верхівці. Наука по-різному оцінювала його роль в історії України. Оскільки Сагайдачний, будучи гетьманом так званого реєстрового козацтва, 1618 р. взяв участь у поході польського королевича Владислава на Москву, деякі радянські історики зображували його мало не зрадником свого народу. Одначе він просто змушений був так вчинити, бо реєстрове козацтво перебувало на службі уряду Речі Посполитої. В наші дні від подібних оцінок відмовились, справедливо вбачаючи в Сагайдачному насамперед відданого справі України борця проти агресії Туреччини та Криму.

На поч. XVII ст. запорозькі козаки під проводом Сагайдачного здійснили чимало успішних походів на турецькі міста Малої Азії, спустошуючи навіть околиці Стамбула, й на узбережжя Криму 1616 р. козацькі чайки штурмом з моря здобули сильно укріплену Кафу, головний невільницький ринок Криму, й визволили десятки тисяч бранців, більшість з яких були українцями.

1620 р. Сагайдачний надіслав до Москви посольство з проханням прийняти його на службу разом з військом. Піклувався про розвиток науки і культури в Україні, був активним борцем проти нав'язуваної українському народові церковної унії. Заходами гетьмана 1620 р. в Україні було офіційно відновлено православну церкву, насильницьки ліквідовану на уніатському Брестському соборі 1596 р. Сагайдачний помер у квітні 1622 р. від ран, отриманих у Хотинській битві 1621 р. Похований у Києво-Братському монастирі.