Густинський літопис. Одне з найважливіших джерел із середньовічної історії України. Створений у Густинському монастирі в с. Густин на Чернігівщині. Літопис зберігся у кількох списках, найвідомішим серед яких є список 1670 р. ієромонаха тогож таки монастиря М. Лосицького. Особу автора не з'ясовано. Найпоширенішим залишається припущення 20-х pp. XX ст. А. Єршова, що Густинський літопис склав знаний церковний діяч і письменник 3. Копистенський у 20-х pp. XVII ст. Джерело викладає історію українського народу з давньоруських часів по 1597 р. і має назву «Кройніки». Літопис написано на підставі багатьох джерел, які автор систематично зазначав на берегах рукопису. Серед них — давньоруські літописи, польські історичні твори XVI ст. (Кромера, Бельського, Стрийковського та ін.). Густинський літопис віддзеркалює чимало оригінальних, часом унікальних свідчень з історії Київської Русі та середньовічної України.