Стрийковський Мацей-Станіслав (близько 1547—після 1582). Народився в м. Стрийков у Мазовії в зубожілій шляхетській родині. 1554 р. його віддали до школи. Провчившись 6—7 років, вступив 1564-го до Краківського університету. Перший цикл навчання завершує із званням бакалавра. Є підстави вважати, що крім географії, граматики та античної літератури він опанував ще й інженерію. Це дало змогу вступити на престижну тоді військову службу, хоч, власне, міг викладати в тому ж університеті. Перебуваючи у Білорусії, 1570 р. розпочинає і 1573-го завершує свою першу працю «Опис Сарматії Європейської» (Східної і Центральної Європи). Але її привласнює його командир, начальник гарнізону м. Вітебська італієць О. Гваньїні й видає латиною 1578 р. Та, незважаючи на цей прикрий інцидент, Стрийковський продовжує історичні й літературні студії. 1574 р. видає дві збірки віршів, а наступного розпочинає головну працю свого життя — «Хроніку». Перший її варіант написав 1578 р. Тоді Стрийковський жив у Литві, в палаці князя Ю. Слуцького. Текст «Хроніки», опублікований 1582 p., він завершував, уже будучи поважною духовною особою — каноніком Жмудським у Мазовії. Після 1582 р. наука не має жодних відомостей про подальшу долю цього поета й історика.

Повна назва великої двотомної праці М. Стрийковського — «Хроніка польська, литовська, жмудська і всієї Русі». Вона містить важливі, часом унікальні відомості з історії України до поч. XVI ст. Автор спирався на давньоруські, українські, російські та білоруські літописи, більшість яких не збереглася, а також на польські й узагалі іноземні джерела. «Хроніка» дає змогу вченим краще зрозуміти, як висвітлювалась історія східних слов'ян, зокрема українців, у середньовічній історіографії.