Люблінська унія Литви й Польщі 1569 р. У 1558 р. розпочалася війна Росії з Лівонією. Російський уряд намагався прокласти собі Шлях до Балтійського моря. Лівонію підтримала Литва. Протягом 1560-x pp. воєнні дії відбувалися в основному на території Великого князівства Литовського, яке зазнавало поразки за поразкою. Щоб вистояти проти Росії, верхівка Литви наважилася піти на змову з панівними верствами Польщі. Розпочалися переговори про об'єднання двох держав. На поч. 1569 р. в польському м. Любліні зібрався польсько-литовський сейм. У стані литовських магнатів і шляхти не було єдності поглядів щодо доцільності об'єднання з Польщею. Якщо більшість середньої і дрібної шляхти Литви підтримувала ідею унії, сподіваючись зрівнятися в правах з польською шляхтою і вбачаючи у спільній сильній державі гарантію своїх прав і маєтностей, то великі магнати боялися втратити своє провідне становище в економіці та політичному житті Великого князівства. Найбільше була зацікавлена в унії польська верхівка, прагнучи розширити володіння за рахунок підвладних Литві багатих українських і білоруських земель.

Ще в перебігу засідань Люблінського сейму (12.III 1569 р.) польський король Сигізмунд II Август оголосив про приєднання Волинського й Підляського воєводств Литви до Польщі, а 5 травня зробив те саме з Київським і Брацлавським воєводствами. Перед цим королівські урядовці чинили сильний тиск на литовське Й українське панство згаданих воєводств, аби воно підтримало рішення короля. Отже, ще до офіційного об'єднання Польщі й Литви польські пани захопили українські землі, що доти входили до складу Литовського князівства. Це й вирішило справу — литовським магнатам уже не було сенсу боротися проти унії. 1 липня 1569 р. посли Великого князівства склали у Любліні присягу на вірність польсько-литовській унії і підписали акт, за яким Польща й Литва об'єднувались у єдину державу — Річ Посполиту (республіку) на чолі з виборним королем, спільним сеймом і сенатом. Хоч Литва й зберегла деяку, більше зовнішню автономію, її фактично поглинула Польща.