Кримське ханство й Україна. Багато століть на Кримському півострові жили різні народи: греки, таври, скіфи, сармати, готи та ін. Слов'яни з'явилися в Криму в 1 -х століттях нашої ери. Деякі історики пов'язують це з Великим переселенням народів (II— VII ст.). На поч. IX ст. Крим потрапив у сферу політичного впливу давньоруських князів. А на сер. X ст. їхня влада поширилася на північно-східну частину півострова. Частина Тмутараканського князівства з містом Корчевим (Керчю) була розташована в Криму. До поч. і навіть до сер. XII ст. Керченський півострів і Тамань належали Київській Русі. Тож арабський географ XII ст. Ідрісі «охрестив» Керченську протоку «гирлом Руської ріки», а чимало з його арабських колег називали Чорне море «Руським». Однак половецькі орди в XII ст. розірвали зв'язки Криму з Київською державою.

Монголо-татари вперше вдерлися до Криму і спустошили його 1223 р. Вторгаючись раз за разом, ці кочовики на сер. ХІП ст. завоювали Східний Крим і заснували там намісництво. А в кін. ХПІ ст. полчища монгольського воєначальника Ногая заволоділи Західним Кримом. Розпад Орди, що розпочався в сер. XIV ст., призвів до відособлення Криму, поступового перетворення його на окреме державне утворення. Ординські намісники почувалися там повновладними господарями. На поч. 30-х pp. XV ст. перемогу в боротьбі за владу між різними феодальними татарськими родами здобув Хаджі-Прей. 1449 р. його проголосили першим кримським ханом.

Татарське населення Криму вело кочовий спосіб життя, займаючися скотарством. Але примітивне скотарське господарство не могло прогодувати таку чисельну людність Кримського ханства. Феодальна його верхівка намагалася жити коштом сусідів. Головним об'єктом кримської агресії з перших літ існування ханства були українські землі. Густинський літопис уже під 1447 р. повідомив:«Татаре многие пакости на Подолю створиша». Подібні журливі записи зустрічаємо в цьому та інших джерелах 2-ї пол. XV і наступних ст. — аж до кін. XVIII ст., коли Кримське ханство було ліквідоване Російською імперією. Кров і жах, тисячі забитих і проданих у рабство людей, розорені, спалені міста і села, витолочені поля і луки — ось що несло Кримське ханство українському народові протягом чотирьох з половиною століть свого існування.