Виникнення козацтва. Існують різні думки щодо часу й рушійних чинників становлення цього войовничого прошарку, який населяв спершу південь України. В радянській науці найпоширенішою була теорія, яка пояснювала виникнення козацтва посиленням феодального та релігійно-національного гноблення, наступом феодалів на селянство, загарбанням панами селянських земель. Однак цю теорію не можна застосовувати для універсального пояснення всіх випадків перетворення селян на козаків: адже часто на південних краях українських земель опинялися вільні, та ще й заможні люди. У зв'язку з цим народилася «уходницька» теорія: селяни й часом міщани переселялися за Дніпрові пороги й у вільні степи з метою їх господарського освоєння. У дореволюційній історіографії була в обігу «аристократична», або «рицарська», теорія формування козацтва, за якою відчайдушні українські лицарі-феодали, що нехтували смерть і знаходили розраду в небезпечному протиборстві з татарами, прагнули захистити свій народ від жорстоких кочовиків.

Безперечно, всі названі причини існували. Та важко погодитись із тим, що формування козацтва було заслугою окремих, хай навіть і видатних осіб. Цей історично об'єктивний процес відбувався у нерозривному зв'язку і з посиленням феодальної експлуатації селянства, і з господарським освоєнням нових земель, і з необхідністю захисту від татарських і турецьких агресорів. Перші відомості в джерелах про українських козаків відносяться до кін. XV ст. Подільські козаки, наприклад, відомі з 80-х pp. того століття. Але серцевиною життя і діяльності українського козацтва була Запорозька Січ, заснована у XVI ст.