Українські землі під владою Польщі та Литви. У 2-й половині XIV ст. більша частина території України була загарбана Польським королівством і Великим князівством Литовським На українських землях встановився жорстокий режим іноземного панування До гніту місцевих феодалів додалися утиски з боку прийшлих магнатів і шляхти, що відтіснили їх на другий план, а ті, силкуючись зрівнятися у правах з іноземцями, ще дужче визискували трудовий народ. Соціально-економічне гноблення доповнювалося релігійним та культурно-національним Слухняна посібниця загарбників католицька церква насильницьки насаджувала латинську, а потім і польську мови, забороняла розмовляти й писати українською, намагаючись денаціоналізувати український народ, позбавити його рідної мови й культури Тому з перших днів володарювання польських і українських панів на Україні розгоряється полум'я національно-визвольної боротьби, що ніколи не вщухала й часто виливалася у великі народні повстання та селянсько-козацькі війни. Неспроможними виявилися твердження старої польської та литовської історіографії, начебто окупанти принесли на українські землі благоденство, «цивілізували» їх. Пограбований і принижений народ, розорені міста і села, спустошені землі — ось що принесли народові України феодали Польського королівства і Великого князівства Литовського.