Ідея східнослов'янської спільності та її життя в XII—XV ст. Давньоруські пам'ятки літератури й фольклору (X—XIII ст.) буквально пронизані думками про одвічну етнічну, державну й культурну єдність східних слов'ян. Вони були поширені в суспільстві не лише за доби державного, економічного й культурного єднання Київської Русі, а й у часи феодальної роздрібненості. Вже у «Повісті временних літ» яскраво виявилася турбота літописця, виразника передової суспільної думки, про збереження цілості народу та його держави. Ці ідеї виповнюють літописні зводи XII—XIII ст., які хоч і складалися у різних руських землях, але оспівували єдність народу й держави Русі.

Пристрасний заклик до відновлення сильної загальноруської держави — головна ідея «Слова о полку Ігоревім» Відчуттям спільності походження всіх східних слов'ян, закликами до збереження єдності їхньої землі та до відсічі хижим ворогам пройняті билини. За часів феодальної роздрібненості їхній колективний творець, давньоруський народ, засуджуючи чвари поміж князями й боярами, продовжував оспівувати ідеали порівняно недалекого минулого, коли Давньоруська держава була ще єдиною і сильною.

Монголо-татарська навала 1237—1241 рр і панування Орди роз'єднали давньоруські землі, порушили політичні, економічні й культурні взаємозв'язки поміж ними, перешкодили відновленню Давньоруської держави. Однак і в несприятливих умовах іноземного панування ідеї східнослов'янської етнокультурної та державної спільності залишалися одним з найдієвіших чинників, що зв'язували різні руські землі Чимало явищ, а також творів матеріальної і духовної культури українського, російського та білоруського народів мають давньоруські корені. Особливо яскраво це виявилося в літературі, фольклорі, побуті та звичаях, у способі життя трьох споріднених народів. Ідея східнослов'янської єдності слугувала подальшому зближенню між ними і в політичній сфері, що віддзеркалилось у різноманітних і плідних взаєминах 2-ї пол. XIII, ХГУ і наступних століть.