Загарбання Молдовою Буковини. Буковина — одна з областей одвічного життя слов'янства. Тут у VI—X ст. жили східнослов'янські племена тиверців і білих хорватів. У X ст вона увійшла до складу Київської Русі. На Буковині інтенсивно утворювались міста На її території археологи відкрили велику кількість слов'янських городищ VIII—IX ст., що були протомістами. Деякі з них потім перетворилися на справжні феодальні міста За доби феодальної роздрібненості, в 1-й половині, XIII ст., Буковина входила до складу Галицько-Волинського князівства. Досі збереглися залишки фортець на середньому Дністрі, зведених в XIII — на початку XIV ст. галицькими князями

Коли 1349 р Польща захопила Галицьку землю, Буковина відійшла до союзниці першої — Угорщини. Але невдовзі молдавські феодали виступили проти угорського короля з вимогою надати незалежність Молдові Тоді Польща спробувала захопити Буковину, яку в ті часи називали Шипинською землею. Однак похід поляків 1359 р. закінчився невдало, і ця слов'янська земля надовго потрапила в залежність від молдавських «господарів», тобто князів. Майже століття Буковина зберігала автономію в складі Молдовського князівства. Аж у сер. XV ст. Шипинська земля як адміністративно-територіальна одиниця була ліквідована. Вкрита в основному буковими лісами, вона з кін. XV ст. стала називатися Буковиною. У 1-й пол. XVI ст. разом з Молдовою потрапила під владу султанської Туреччини.