Приєднання Закарпаття до Угорщини. За браком писемних джерел сучасна наука не має змоги впевнено простежити процес поступового включення Закарпаття до складу Угорського королівства.

Матеріали археологічних розкопок свідчать, що принаймні з VI ст. н. є. на Закарпатті жили слов'яни Заходи київських князів, які протягом X ст. енергійно й наполегливо приєднували союзи східнослов'янських племен до Давньоруської держави, не обминули й Закарпаття Воно стало частиною Київської Русі Однак її феодальна роздрібненість у XII ст. спричинила послаблення влади київських князів над віддаленими від центру територіями На Закарпатті це пояснювалося також наявністю труднопрохідних Карпатських гір, що відрізали тамтешніх слов'ян від інших жителів Русі

Упродовж XII ст. в Закарпаття проникали угорські колоністи-феодали, які загарбували найродючіші землі в долинах рр Уж, Латориця та ш , витісняючи слов'ян у мало придатні для землеробства гори Галицько-Волинський літопис XIII ст. вже з початку того століття вбачає у «горі» (Карпатах) природний і фактично визнаний обома сторонами — Руссю й Угорщиною — кордон між ними На приєднаних до Угорщини закарпатських землях було збережено адміністративно-територіальні утворення, що існували там раніше,— жупи, які згодом дістали назву комітатів. Закарпаття під владою Угорщини поділялося на 4 комітати: Берегівський, Мараморошський, Ужанський та Угочанський Напр. XIV ст угорський король Сигізмунд передав місто Мукачеве з округою своєму родичеві, литовському князеві Федору Коріатовичу Той привіз із Поділля, де княжив раніше, військову дружину й двір, які складалися виключно з українців Але по смерті цього українізованого князя його закарпатські володіння знову перебрали угорські можновладці. Закарпаття надовго увійшло до складу Угорського королівства.