Протодержави східних слов'ян. Першими зародками східнослов'янської державності були великі союзи племен, подібні до описаного вже дулібського. Не випадково такі об'єднання народжувалися насамперед на півдні Східної Європи: там, у сприятливому кліматі, на схрещенні давніх торговельних шляхів, у зв'язках з високорозвиненими цивілізаціями Півдня і Сходу, соціально-економічний розвиток відбувався швидше, ніж на півночі. Поряд з дулібами або й рівночасно з ними виник союз бужан, а на північний захід — волинян. Ці та інші етнокультурні об'єднання становили фундамент перших протодержав у східній Європі. Серед них найважливішу роль відіграв полянський союз у Середньому Подніпров'ї. Він склався дещо раніше інших, напр. V —VI ст. н. є. довкола Києва. Протоміста, на нашу думку, мали вирішальне значення для формування союзів племен і перетворення їх на протодержавні об'єднання. Влада, системи стягання данин, судочинства й управління з протоміст поширювалися на навколишні території.

Останнім часом в історичній науці пожвавились дискусії навколо проблеми формування найдавнішого й основного ядра східнослов'янської державності. Як добре відомо в наукових колах, полянське об'єднання племен, що згодом перетворилося на Полянське (чи Київське) князівство, в перебігу історичного процесу стало фундаментом Давньоруської держави кін. DC — XIII ст. Однак деякі історики й археологи силкуються довести, начебто не Київ, а Новгород був головним осередком утворення державності в східнослов'янському середовищі. При серйозному й об'єктивному розгляді ця теорія виявляється науково неспроможною.

Північні регіони Східної Європи помітно відставали від південних у суспільно-економічному та політичному розвиткові. Слов'яни з'явилися біля о. Ільмень (неподалік стоїть Новгород) не раніше VIII ст. н. є. А сам Новгород було закладено в 1-й пол. X ст. Цей факт недавно змушені були визнати московські археологи, зневірившись після більш ніж півстолітніх ретельних розкопок у можливості віднайти міські культурні шари IX ст. Тим-то Київ, а не Новгород і відповідно протодержава полян, а не ільменських словен очолили й визначили процеси утворення давньоруської державності.